Studio projektowe i fotograficzne

Co to jest strategia marketingowa?

Strategia marketingowa to termin, o którym słyszała większość przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że duża część z nich nie podjęła się nawet opracowania tego typu koncepcji. Jest to błąd, ponieważ strategia marketingowa stanowi jeden z kluczy do sukcesu w biznesie – bez niej trudno o skuteczne dotarcie do odbiorcy i zbudowania renomy marki. Przekonaj się, na czym polega strategia marketingowa i jakie jej elementy można wyróżnić.

Co to jest strategia marketingowa

Co określa się mianem strategii marketingowej?

Każda firma działająca na rynku ma zakłada sobie pewne cele, które chciałaby zrealizować. Dysponuje przy tym określonymi zasobami, stając w szranki z konkurencją o zainteresowanie klientów. Aby móc osiągać wymarzone rezultaty i zaistnieć na stałe w wyobraźni odbiorcy, niezbędna jest rzetelnie przygotowana strategia marketingowa przedsiębiorstwa.

Co kryje się pod tą tajemniczą nazwą? Określa się nią dokument, który definiuje tożsamość firmy oraz jej konkurencji i klientów, a także wskazuje reguły postępowania mające długoterminowo zapewnić spełnienie założonych celów w optymalny sposób. Budowanie strategii marketingowej to proces polegający na sformułowaniu pewnych problemów stojących przed przedsiębiorstwem, a następnie opracowaniu ich optymalnego rozwiązania. Mówiąc wprost – chodzi o to, aby realizować poszczególne cele zgodnie z zasadą: największy zysk, jak najmniejszym kosztem, w jak najkrótszym czasie.

Przedsiębiorstwa nie muszą być skazane same na siebie, gdy zastanawiają się, jak napisać strategię marketingową. Istnieje wiele zewnętrznych podmiotów specjalizujących się w tym obszarze, które profesjonalnie pomogą przygotować tego typu dokument. Ile kosztuje strategia marketingowa stworzona we współpracy z gronem fachowców? Suma, jaką należy zainwestować, zależy m.in. od wielkości danej firmy, jej specyfiki oraz oczekiwań. Czy to się opłaca? Naszym zdaniem tak, o czym dowiesz się, zapoznając się z dalszą częścią tekstu.

Poznaj powody, dla których warto stworzyć strategię marketingową

Zrozumienie tego, na czym polega strategia marketingowa, pozwala płynnie przejść do zastanowienia się, dlaczego warto ją stworzyć. Opracowanie dokumentu, który charakteryzuje się zrozumiałą strukturą i treścią, ułatwia pracę wielu osobom w firmie. Stanowi dużą pomoc m.in. w zakresie:

 • efektywnej realizacji celów,
 • organizacji pracy,
 • zrozumienia i wyeksponowania mocnych stron przedsiębiorstwa,
 • identyfikacji oraz ukrycia niedostatków firmy,
 • tworzenia spójnej wizji przedsiębiorstwa,
 • rozpoznania konkurencji i wskazania jej słabych punktów,
 • racjonalnego tworzenia budżetów marketingowych,
 • odpowiedniego rozdysponowywania środków przeznaczonych na promocję,
 • optymalnego ustalania cen,
 • poznania grona klientów, skutecznego docierania do nich i podjęcia kroków w celu poszerzenia tej grupy,
 • maksymalizacji sprzedaży.

Umiejętnie przygotowana strategia marketingowa pozwala różnym działom przedsiębiorstwa podążać w tym samym kierunku, upraszczając przy tym komunikację między nimi. Warto wspomnieć również o tym, że dzięki niej możliwe jest również sprawne wprowadzenie zmian, gdy okazuje się, że obrana droga prowadzi niestety na manowce.

Co powinna zawierać strategia marketingowa firmy?

Istnieją różne podejścia do klasyfikacji zawartości strategii marketingowej. Jednym z ujęć, które można wykorzystać do opisu elementów strategii marketingowej, jest perspektywa czasowa. Korzystając z tego sposobu, dzieli się poszczególne składowe na:

 • przeszłość – część zawierająca opis dotychczasowych działań firmy i konkurencji z uwzględnieniem pozytywów i negatywów wraz z próbą diagnozy tego stanu,
 • teraźniejszość – określa obecny status firmy: tego, jakie cele zostały zrealizowane, a jakie kolejne są do osiągnięcia, jakimi środkami dysponuje, a także jakie są jej słabe i mocne strony
 • przyszłość – wskazuje cele oraz plany marketingowe, które mają prowadzić do konsekwentnej realizacji wizji związanej z tzw. DNA marki.

Ogólny wydźwięk tego ujęcia sprawia, że może ono nie oddawać w klarowny sposób rodzaju elementów tworzących strategię marketingową. Aby wyraźniej wskazać fazy, które należy przejść przy pisaniu tego dokumentu, można jego treść podzielić na różne etapy takie jak np.:

 • misja firmy i koncepcja kreatywną.
 • cele marketingowe,
 • analiza wewnętrzna,
 • analiza zewnętrzna,
 • budżet,
 • plan działań marketingowych.

Szerzej to, z czego składa się strategia marketingowa przedsiębiorstwa, opisaliśmy w kolejnym paragrafie, gdzie przedstawiliśmy, w jaki sposób stworzyć taki dokument.

Budowa strategii marketingowej

Wiesz już, czym jest i z czego się składa strategia marketingowa firmy. Przyszedł czas na kolejny krok, czyli udzielenie odpowiedzi na pytanie: jak napisać strategię marketingową? Kluczem do sukcesu jest podzielenie całego dokumentu na mniejsze etapy i sukcesywne opracowywanie każdego z nich.

1. Dokładny opis tożsamości przedsiębiorstwa

Zazwyczaj na starcie formułuje się misję firmy, która zawiera najistotniejsze reguły, jakimi przedsiębiorstwo będzie się kierować oraz wskazanie roli, jaką będzie odgrywać dla klientów. Obok niej, w celu stworzenia kompleksowego obrazu danej marki, warto opisać m.in. jej historię, słownik, język czy wyznawane przez nią wartości. Dzięki temu zbudujesz sieć skojarzeń, które ma przywodzić na myśl firma u odbiorców, co pozwala przejść do kolejnej fazy opracowywania strategii.

2. Opracowanie koncepcji kreatywnej

Istotnym krokiem w budowie strategii marketingowej jest przygotowanie dopracowanej koncepcji kreatywnej, która pozwoli na wyrażenie tożsamości firmy. Jednym z jej kluczowych elementów jest tzw. identyfikacja wizualna, która spaja m.in. logotyp, kolorystykę czy typografię, czyli elementy kreujące wizerunek marki w oczach klientów. Dzięki temu Twoja firma efektywnie zapisuje się w świadomości odbiorców, co niesie za sobą w przyszłości wiele profitów.

3. Ustalenie celów marketingowych

Strategia marketingowa przedsiębiorstwa nie może obyć się bez precyzyjnie określonych celów. Jak je wyznaczyć? Warto postępować zgodnie z metodą SMART – wskazuje ona, że cele marketingowe powinny być:

 • S (z ang. Simple) – konkretne,
 • M (z ang. Measurable) – mierzalne,
 • A (z ang. Achievable) – spójne ze strategią firmy,
 • R (z ang. Realistic) – stworzone w oparciu o realia rynkowe i finansowe,
 • T (z ang. Time-bound) – osadzone w precyzyjnym przedziale czasowym.

Pamiętaj, żeby zapewnić sobie możliwość kontroli stopnia realizacji celów marketingowych. Służą do tego kluczowe wskaźniki efektywności, oznaczane jako KPI. Jakie czynniki mogą podlegać ich ocenie? W zależności od charakterystyki celów i działalności firmy pod uwagę bierze się różne aspekty. Dla przykładu wskaźnikami KPI mogą być np. liczba unikalnych użytkowników na stronie internetowej, współczynnik konwersji czy liczba osób zapisanych do newslettera.

4. Analiza zewnętrzna

W ramach tych badań określa się grupę docelową firmy oraz jej konkurencję na rynku. Strategia marketingowa wymaga stworzenia tzw. Person – są to przykłady archetypów potencjalnych klientów. Dzięki nim możemy określić nie tylko dane demograficzne dotyczące grupy docelowej, ale również zrozumieć motywacje nią kierujące. Pozwala to na lepszą antycypację potrzeb klientów i skuteczniejsze dotarcie do nich z ofertą.

Odpowiadając na pytanie, jak stworzyć strategię marketingową, nie można zapomnieć o konkurencji. Dokładna analiza poczynań rywalizujących z Tobą firm umożliwia Ci przeprowadzenie rzetelnej analizy wewnętrznej, a w konsekwencji stworzenie bardziej efektywnego planu marketingowego.

5. Analiza wewnętrzna

Wiedza na temat tego, jak kształtuje się rynek, pozwala na lepszą analizę sytuacji, w jakiej znajduje się firma. Przydatnym narzędziem w tym celu jest analiza SWOT, która umożliwia rzetelną ocenę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa, a także szans i zagrożeń, jakie przed nią stoją. Wnioski wyciągnięte z tego badania dają szansę na zweryfikowanie dotychczasowych poczynań firmy oraz dostarczają informacji niezbędnych do dalszych działań.

6. Budżet

Strategia marketingowa może obfitować w różne doskonałe pomysły, ale do ich realizacji konieczne są określone środki finansowe. Ustalenie budżetu jest więc konieczne, aby wskazać, które z koncepcji są możliwe do realizacji, a na jakie nie warto się decydować. Dokładne określenie kwot przeznaczonych na działanie marketingowe pozwala na przygotowanie skuteczniejszego planu dalszych prac.

7. Stworzenie harmonogramu działań

Jest to etap wieńczący budowanie strategii marketingowej. W planie marketingowym powinny znaleźć się m.in.:

 • lejek sprzedażowy wskazujący drogę konsumenta do finalizacji zakupu,
 • kanały komunikacji marketingowej opatrzone stosownym opisem informującym, w jaki sposób chce się z nich korzystać,
 • kluczowe wskaźniki efektywności KPI – dzięki nim możliwa jest ocena realizacji działań zawartych w planie marketingowym,
 • harmonogram działań marketingowych.

Plan marketingowy stanowi praktyczną część strategii, która umożliwia wyznaczonych w niej celów w określonym czasie.

Podsumowanie

Żeglowanie po nieprzewidywalnych, nieznanych wodach bez mapy może zakończyć się katastrofą. Morska metafora świetnie sprawdza się w odniesieniu do biznesu i znaczenia profesjonalnie przygotowanej strategii marketingowej. To dzięki niej firma wie, czym jest, do czego dąży oraz jaki kurs obiera, aby realizować swoje cele.

Budowa strategii marketingowej to złożony proces, dlatego warto zdecydować się na usługi zewnętrznych specjalistów, którzy wesprą przedsiębiorstwo wiedzą i doświadczeniem z tego zakresu. Jako agencja reklamowa Ragnarok Studio zapewniamy fachowe doradztwo marketingowe w Krakowie, w ramach którego kompleksowo pomagamy przygotować optymalną strategię marketingową firmy. W naszej ofercie dostępne są również inne usługi z obszarów takich jak m.in. wprowadzenie marki na rynek czy identyfikacja wizualna w Krakowie.

Szukasz zaufanego grona specjalistów, które pomoże Ci opracować przemyślaną i skuteczną koncepcję rozwoju Twojej firmy? Agencja reklamowa z Krakowa Ragnarok Studio to w takim razie idealny wybór dla Ciebie!

Ostatnio na blogu: